Populære Innlegg

Redaksjonens - 2019

Oppdagelse av en uventet funksjon av et protein knyttet til nevrodegenerative sykdommer

Anonim

Frem til i dag har proteinene kjent som ubiquitinreceptorer hovedsakelig blitt assosiert med proteinforringelse, en grunnleggende cellerensingsprosess. En ny funksjon som nå beskrives for proteinet dDsk2 av teamet ledet av Ferran Azorín, gruppeleder ved Institutt for forskning i biomedisin (IRB Barcelona) og CSIC forskningsprofessor, kobler ubiquitinreceptorer for første gang med regulering av genuttrykk. Denne oppdagelsen, publisert i dag i Nature Communications, åpner et dobbelt scenario, en fokusert på grunnleggende epigenomisk forskning og den andre biomedisinske, på grunn av sammenhengen mellom dDsk2 og neurodegenerative sykdommer.

annonse


Ubiquitins dobbelte rolle

Hos mennesker er det ca. 100 proteiner assosiert med ubiquitination, prosessen hvorved et protein merket med ubiquitin fjernes fra cellen ved hjelp av spesifikt celleapparat kjent som proteosomet. Ubiquitin-reseptorer er involvert i deteksjon av ubiquitinering.

Ferran Azorín, leder av gruppen "Chromatin Structure and Function", sier "Selv om tidligere data pekte på muligheten for ubiquitinreceptorer også å bidra til celleprosesser, var dataene knappe og en direkte rolle i genregulering var ikke påvist."

"Ubiquitination relatert til transkripsjonsproteiner og DNA-reparasjon ble tidligere beskrevet. Men dette er første gang at et protein, dDsk2, som gjenkjenner ubiquitinasjonen av en histon, et protein som inngår i kromatin, er identifisert." Kromatin er et kompleks dannet av DNA og histoner - proteiner tett bundet til DNA - pakker det inn i kromosomer og bestemmer genuttrykk, en prosess kjent som epigenetikk.

De siste årene har ført til oppdagelsen av epigenetikkens grunnleggende bidrag til sykdomsutviklingen. "Vi har nå åpnet et nytt perspektiv for ubiquitinreseptorer, og vi bør videreføre denne forskningen, " forklarer Roman Kessler, en sveitsisk "la Caixa" PhD-stipendiat ved IRB Barcelona og første medforfatter av papiret. I studien avslører forskerne også den molekylære mekanismen gjennom hvilken proteinet dDsk2 binder seg til kromatinproteiner, og dermed deltar indirekte i reguleringen av transkripsjon.

Proteinet i neurodegenerative sykdommer

Emner med Alzheimers sykdom og andre neurodegenerative patologier som Huntingtons, har en mutasjon i protein ubiquilin, homologen til dDsk2 hos mennesker. "Disse mutasjonernes rolle i sykdomsutbrudd og utvikling er fortsatt ukjent, sier Johan Tisserand, postdoktoral forskning og medforfatter av studien som fortsetter med prosjektet. "Nå som vi har oppdaget denne nye funksjonen, tar vi sikte på å undersøke om det påvirker nedbrytning eller transkripsjon, men trolig er begge prosessene endret. Vårt mål er å arbeide for å løse disse effektene, avslutter Ferran Azorín. De nye studiene vil bli utført på Drosophila melanogaster og i celler in vitro.

annonseHistorie Kilde:

Materialer levert av Institutt for forskning i biomedisin (IRB Barcelona) . Merk: Innholdet kan redigeres for stil og lengde.


Tidsreferanse :

  1. Roman Kessler, Johan Tisserand, Joan Font-Burgada, Oscar Reina, Laura Coch, Camille Stephan-otto Attolini, Ivan Garcia-Bassets, Fernando Azorín. dDsk2 regulerer H2Bub1 og RNA polymerase II pauser ved dHP1c komplekse målgener . Nature Communications, 2015; 6: 7049 DOI: 10, 1038 / ncomms8049