Populære Innlegg

Redaksjonens - 2019

Varighet av antiplatelet terapi etter PCI, risiko for bivirkninger

Anonim

En ytterligere 18 måneders dobbel antiplatelet-behandling hos pasienter som fikk en kardinal stent av bare metall, resulterte ikke i signifikante forskjeller i nivåer av stentrombose (dannelse av blodpropp), store negative hjerte- og cerebrovaskulære hendelser eller moderat eller alvorlig blødning sammenlignet med til pasienter som fikk placebo, ifølge en studie i 17. mars utgaven av JAMA . Forfatterne bemerker at begrensninger i utvalgsstørrelse kan gjøre endelige konklusjoner om disse funnene vanskelig.

annonse


Gjeldende retningslinjer for klinisk praksis anbefaler minst 1 måned med dobbelt antiplatelet terapi (DAPT) etter utelukkende metallstent (BMS) plassering etter valgfri perkutan koronar intervensjon (PCI; en prosedyre som brukes til å åpne innsnevrede koronararterier, for eksempel stentplassering) sammenlignet med med 6 til 12 måneder for stoffeluerende stenter (DES). Selv om randomiserte forsøksresultater viste en reduksjon av stenttrombose og ikke-stentrelatert hjerteinfarkt med tienopyridinbehandling (en klasse av antiplatelet) over 12 måneder etter DES-plassering, har få forsøk vurdert den optimale varigheten av DAPT etter BMS, ifølge bakgrunnsinformasjon i artikkel.

Dean J. Kereiakes, MD, fra Christ Hospital Heart and Vascular Center, Cincinnati, og Laura Mauri, MD, M.Sc., Harvard Clinical Research Institute og Brigham and Women's Hospital, Boston, og kollegaer tilfeldig tildelt 11.648 pasienter som mottok et blott metallstent (n = 1, 687;) eller medikament eluerende stent (n = 9.961), ble behandlet med aspirin og som fullførte 12 måneder med DAPT uten blødning eller iskemiske hendelser til fortsatt tiopyridin eller placebo i månedene 12 til 30.

Blant pasientene som ble behandlet med BMS, som ble randomisert til fortsatt thienopyridin vs placebo, var stentrombosene 0, 5 prosent mot 1, 11 prosent; frekvensene av store ugunstige hjerte- og cerebrovaskulære hendelser (MACCE, sammensatt av død, hjerteinfarkt eller hjerneslag) var 4, 04 prosent mot 4, 69 prosent; og frekvensen av moderat / alvorlig blødning var henholdsvis 2, 03 prosent og 0, 90 prosent.

Blant alle 11.648 randomiserte pasienter (både BMS og DES) var stenttromboseprisene 0, 41 prosent mot 1, 32 prosent; Priser på MACCE var 4, 29 prosent mot 5, 74 prosent, og frekvensen av moderat / alvorlig blødning var 2, 45 prosent mot 1, 47 prosent.

Resultatene som sammenlignet fortsatt thienopyridin vs placebo i kohorten behandlet med DES, ble tidligere rapportert og demonstrert signifikante reduksjoner i stenttrombose og MACCE.

Forfatterne skriver at færre pasienter behandlet med BMS ble registrert og randomisert på grunn av den gjeldende bruk av DES i klinisk praksis. "BMS-delmengden kan ha blitt underpowered for å identifisere slike forskjeller (i ugunstige hendelser), og ytterligere forsøk er foreslått."

annonseHistorie Kilde:

Materialer levert av JAMA - Journal of the American Medical Association . Merk: Innholdet kan redigeres for stil og lengde.


Tidsreferanse :

  1. Dean J. Kereiakes, Robert W. Yeh, Joseph M. Massaro, Priscilla Driscoll-Shempp, Donald E. Cutlip, P. Gabriel Steg, Anthony H. Gershlick, Harald Darius, Ian T. Meredith, John Ormiston, Jean Francois Tanguay, Stephan Windecker, Kirk N. Garratt, David E. Kandzari, David P. Lee, Daniel I. Simon, Adrian Corneliu Iancu, Jaroslaw Trebacz, Laura Mauri. Antiplatelet terapi varighet etter Bare Metal eller Drug-Eluting Coronary Stents . JAMA, 2015; 313 (11): 1113 DOI: 10.1001 / jama.2015.1671