Populære Innlegg

Redaksjonens - 2019

Familiell brystkreft ikke bare arvet genetisk, finner ny studie

#Vlog 42 Single Mom Christmas ll Vervolg kerstvlog ll Familie ll Kip met boobies? ? (April 2019).

Anonim

Mutasjoner i kjente brystkreftgener som BRCA1 og BRCA2 er identifisert i bare omtrent 20 prosent av kvinnene som tilbys genetisk testing for familiær brystkreft.

annonse


Forskere ved University of Melbourne, ledet av professor Melissa Southey, så på 210 personer fra 25 flere tilfeller av brystkreftfamilier. De identifiserte 24 tidligere ukjente epigenetiske endringer som endrer en kvinnes risiko for brystkreft og kan overføres gjennom generasjoner uten å involvere endringer i DNA-sekvensen av gener.

"For de fleste kvinner som gjennomgår genetisk testing, er det ingen forklaring på deres brystkreft-predisponering, " sier professor Southey, fra Institutt for klinisk patologi ved Universitetet i Melbourne og leder for presisjonsmedisin ved Monash University.

"Dette banebrytende arbeidet er ikke bare nyttig for kvinner fra familier med mange tilfeller av brystkreft, det vil forbedre brystkreftrisikoforutsigelsen for alle kvinner, og bane vei for utviklingen av epigenetisk terapi for brystkreft."

Studien, publisert i Nature Communications, ser på epigenetiske forandringer kalt DNA-metylering, der metylgruppekjemikalier modifiserer DNA uten å endre sin sekvens. DNA-metylering kan etterligne genetisk variasjon, som fordøyer en familie til brystkreft. Studien er en av de første som systematisk skanner genomet for steder der DNA-metylering er arvelig, og er den første som bruker dette til familiær brystkreft.

University of Melbourne statistiker Dr James Dowty sa: "Våre metoder var svært vellykkede når de ble brukt på brystkreft, og det spennende er at de kan brukes på mange andre arvelige sykdommer. Dette arbeidet var resultatet av et meget fruktbart samarbeid mellom molekylærbiologer og statistikere, som mye arbeid i moderne medisinsk forskning. "

Universitetsstudent i Melbourne og Monash University, Dr. Eric Joo, sa: "Noen individer vet at de kommer fra en familie med mye brystkreft, men har ikke en mutasjon i et kjent brystkreftgen. Denne studien skal bidra til å svare på hvorfor noen av disse familier har mye kreft. Det er veldig spennende å låse opp en del av et stort puslespill. "

Dr Joo håper mer arbeid vil bli gjort for å utvikle tester til skjermen for metyleringsmarkørene assosiert med brystkreft.

annonseHistorie Kilde:

Materialer levert av University of Melbourne . Merk: Innholdet kan redigeres for stil og lengde.


Tidsreferanse :

  1. Jihoon E. Joo, James G. Dowty, Roger L. Milne, Ee Ming Wong, Pierre-Antoine Dugué, Dallas English, John L. Hopper, David E. Goldgar, Graham G. Giles, Melissa C. Southey. Heritable DNA methylation merker assosiert med følsomhet for brystkreft . Naturkommunikasjon, 2018; 9 (1) DOI: 10, 1038 / s41467-018-03058-6