Populære Innlegg

Redaksjonens - 2019

Første-i-menneskelig klinisk studie av nye målrettede terapiforbruk rapporterer lovende responser på flere kreftformer

Can we eat to starve cancer? | William Li (Juni 2019).

Anonim

En fase I, første-i-menneskelig studie ledet av University of Texas MD Anderson Cancer Center, avslører for første gang et undersøkelsesmedikament som er effektivt og trygt for pasienter med kreft forårsaket av en endring i reseptortyrosinkinasen kjent som RET . Legemidlet ser ut til å være lovende som en potensiell terapi for RET-drevne kreftformer, som medulær og papillær skjoldbruskkjertel, ikke-småcellet lunge, kolorektal og gallekanal, som har vært historisk vanskelig å behandle.

annonse


Det orale legemidlet, BLU-667, blir undersøkt i en multi-senter, åpen test. Preklinisk og tidlig klinisk validering publiseres i 15. april på nettet av Cancer Discovery . Resultatene fra forsøket ble presentert 15. april på American Association for Cancer Research Årsmøte 2018 i Chicago.

"Det er et kritisk unødvendig behov for effektive stoffer mot kreft som har RET-endringen, da det ikke finnes noen svært potente hemmere som for tiden er godkjent spesielt for disse RET-drevne kreftene, " sa Vivek Subbiah, MD, assisterende professor i undersøkende kreftbehandling . "De nåværende behandlinger for disse kreftene er begrenset til tradisjonell kjemoterapi og tidligere generasjoner av flere kinasehemmere. Disse alternativene har hatt begrenset suksess med ofte betydelige bivirkninger som betydelig påvirker pasientens livskvalitet."

Subbiahs undersøkelse undersøker BLU-667 som et nytt presisjonsmålt stoff som gjennom en proof of concept-prøve har vist lovende aktivitet og sykdomskontroll som en svært selektiv RET-inhibitor. Legemidlet retter seg mot RET-endrede kreftformer med færre bivirkninger som påvirker organer med ikke-kreft.

RET er knyttet til halvparten av alle medulære skjoldbruskcancer, 20 prosent av papillær skjoldbruskkreft og 1 til 2 prosent av ikke-småcellede lungecancer. Subbiahs team fulgte 43 pasienter med avanserte svulster som ikke var kvalifisert for operasjon. Undersøkelsen studerte også 26 pasienter med medullær skjoldbruskkreft, 15 med ikke-småcellet lungekreft og to med andre rettsdrevne kreftformer.

"Tumorreduksjoner og holdbare responser ble observert hos de fleste pasienter, spesielt de pasientene hvis kreft utviklet seg med kjemoterapi og multi-kinasehemmere, " sa Subbiah. "Vår studie rapporterte en samlet responsrate på 37 prosent for RET-drevne kreftformer, med respons på 45 prosent for ikke-småcellet lungekreft og 32 prosent for medullær skjoldbruskkjertel."

BLU-667 ble valgt for undersøkelse fordi den er 100 ganger mer selektiv for RET enn andre kinaser som er testet, og har vist seg å være effektiv i å stoppe genetiske mutasjoner som er kjent som gatekeepers, som har vært bundet til motstand mot multiple kinase terapi.

"Samlet viser dataene presisjonsmålrettet terapi med neste generasjons kinasehemmere, kan ha en kraftig innvirkning for pasienter med RET-drevet kreft, " sa Subbiah. "Ved å tilby en svært selektiv medisin skreddersydd for denne onkogene sjåføren, håper vi at denne nye terapien vil gjøre det mulig for pasienter å dra nytte av de siste fremskrittene i genomisk profilering som har revolusjonert behandlingsmuligheter for pasienter med kinase-drevne sykdommer."

annonseHistorie Kilde:

Materialer levert av University of Texas MD Anderson Cancer Center . Merk: Innholdet kan redigeres for stil og lengde.


Tidsreferanse :

  1. Vivek Subbiah, Justin F. Gainor, Rami Rahal, Jason D. Brubaker, Joseph L. Kim, Michelle Maynard, Wei Hu, Qiongfang Cao, Michael P. Sheets, Douglas Wilson, Kevin J. Wilson, Lucian DiPietro, Paul Fleming, Michael Palmer, Mimi I. Hu, Lori Wirth, Marcia S. Brose, Sai-Hong Ignatius Ou, Matthew Taylor, Elena Garralda, Stephen Miller, Beni Wolf, Christoph Lengauer, Timothy Guzi, Erica K. Evans. Presisjonsmålrettet terapi med BLU-667 for RET-Driven Cancers . Cancer Discovery, 2018; CD-18-0338 DOI: 10.1158 / 2159-8290.CD-18-0338