Populære Innlegg

Redaksjonens - 2019

Genetiske markeringer kan oppdage kreft før den utvikler seg

Anonim

Unike DNA-markeringer på enkelte gener kan "forutsi" risikoen for å utvikle hode- og nakkecancer, ifølge ny forskning ledet av Queen Mary University of London.

annonse


Resultatene, publisert i tidsskriftet Cancer, øker potensialet for utvikling av ikke-invasive tester som kunne hente opp disse fortegnstegnene på tidlig kreftinitiering.

Hode og nakke kreft er kreft som utvikles hvor som helst i hode og nakke, inkludert munnkreft og halskreft. Omkring 16 000 personer i Storbritannia er diagnostisert med hode og hals kreft hvert år *.

I denne studien analyserte forskere kliniske eksempler på ondartet vev fra 93 kreftpasienter fra Norge og Storbritannia. Disse ble sammenlignet med enten vev donert av friske individer som gjennomgår visdomstann ekstraksjoner, eller med ikke-kreftvev fra de samme pasientene.

De prøvde å identifisere om det var epigenetiske endringer i kreftcellene som ikke ble sett i de friske cellene. Epigenetikk er studien av endringer i genuttrykk forårsaket av andre mekanismer enn endringer i den underliggende DNA-sekvensen.

Ikke alle gener er aktive hele tiden, og det er mange måter som genuttrykk er kontrollert. DNA-metyleringsmerker fungerer som "brytere", enten å slå gener på eller av. Unormal DNA-metylering er kjent for å foregå kreftinitiering.

Lederforsker Dr Muy Teck-Teh, fra Institutt for tannlege ved Queen Mary, sa: "I denne studien har vi identifisert fire gener som var enten over eller under-uttrykt i hode- og nakkecancer. Ekspressasjonen av disse generene var omvendt korrelert med spesielle DNA-metyleringsmerker, som tyder på at genene er epigenetisk modifisert i disse kreftene.

"Disse epigenetiske markørene kan klinisk utnyttes som biomarkører for tidlig kreftundersøkelse av hode- og nakkecancer. Det er imidlertid nødvendig med videre arbeid, da vi bare er i funn, og har ikke brukt dette som en diagnostisk test som ennå.

"Det endelige målet ville være å teste asymptomatiske pasienter og / eller personer med ukjente munnskader. En fordel ved epigenetiske DNA markører er at det kan være mulig å måle dem ved hjelp av ikke-invasive prøver. Så det kan muliggjøre bruk av spytt, bukkal skraper eller blodserum for tidlig kreftundersøkelse, diagnose og prognose. "

Konsulent oral og maxillofacial kirurg professor Iain Hutchison, medforfatter på studien, sa at han var begeistret av muligheten for diagnostiske tester som et resultat av forskningen.

"Alle av oss munnkreft kirurger vil ta kreften tidlig når sjansene for å kurere er høye og effekten av kirurgi på pasienten er minimal. En enkel test ved bruk av pasientens blod eller spytt kan bety mange pasienter med forkreftendringer i munnen eller halsen vil bli behandlet tidlig og kreften vil aldri utvikle seg. "

Studien ble delvis finansiert av forskningsmiljøet Saving Faces - The Facial Surgery Research Foundation. Professor Hutchison grunnla veldedighet, som tar sikte på å redusere ansiktsskader og sykdommer gjennom medisinsk forskning.

annonseHistorie Kilde:

Materialer levert av Queen Mary, University of London . Merk: Innholdet kan redigeres for stil og lengde.


Tidsreferanse :

  1. Sungjae Hwang, Swarna Mahadevan, Fatima Qadir, Iain L. Hutchison, Daniela Elena Costea, Evelyn Neppelberg, Per Gunnar Liavaag, Ahmad Waseem og Muy-Teck Teh. Identifikasjon av FOXM1-induserte epigenetiske markører for hode og nakkeskivecellekarcinomer . Kreft, oktober 2013