Populære Innlegg

Redaksjonens - 2019

Ny kombinasjonsbehandlingsstrategi for å "sjekke" glioblastom

Anonim

Terapier som spesifikt retter seg mot mutasjoner i en persons kreft, har vært mye heralded de siste årene, men kreftceller finner ofte en vei rundt dem. For å ta opp dette, identifiserte forskere ved University of California, San Diego School of Medicine og Moores Cancer Center en lovende kombinatorisk tilnærming til behandling av glioblastomer, den vanligste formen for primær hjernekreft.

annonse


Studien, publisert 5. mai av Oncotarget, demonstrerer at en musemodell av glioblastom og humant glioblastom vev fjernet fra pasienter og dyrket i laboratoriet, kan behandles effektivt ved å kombinere tre klasser av anti-kreftmedikamenter: et stoff som retter seg mot en kreftmutasjon i Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) -genet, et stoff som øker stress i kreftceller og et stoff som ødelegger kreftcellens DNA.

"Utvikling av terapi mot glioblastom er som et sjakkspill. For hver behandling som administreres, eller flyttes av legen, gjør kreft en motflytting, sier seniorforfatter Clark Chen, MD, PhD, lektor i nevrokirurgi og nestleder av forskning og faglig utvikling ved UC San Diego.

I opptil 50 prosent av glioblastomer gjør mutasjoner i EGFR-genet kreftceller som er ufølsomme overfor vekstregulering av miljømessige tegn, slik at de kan vokse ukontrollert. Likevel er svært spesifikke EGFR-hemmere ikke særlig effektive mot glioblastomer med EGFR-mutasjoner.

"Når glioblastomceller behandles med EGFR-hemmere, slår de på en annen reseptor for å omgå behovet for EGFR, " sa Chen. "Ethvert håp om en effektiv behandling krever en kombinasjon av trekk som er strategisk designet for en sjekkekamre."

For å utvikle en slik strategi, vendte Chen og hans gruppe seg til PLK1, et protein som regulerer stressnivåene innen glioblastomceller og er avgjørende for deres overlevelse. Chen og hans gruppe fant at glioblastomceller som utviklet motstand mot EGFR-hemmere, forblir universelt avhengige av dette proteinet.

I musemodeller av glioblastom og i eksplosiver av menneskelig glioblastom, singulær behandling med en EGFR-hemmere, en PLK1-hemmere eller den nåværende standarden for omsorgsprodukter (et DNA-skadelig middel), stoppet hver gang midlertidig glioblastomvekst. Men, som den menneskelige sykdommen, vokste svulsten til slutt tilbake. Imidlertid ble det ikke observert noen detekterbar tumorrepetens når en kombinasjon av alle tre klasser av legemidler ble administrert. De behandlede musene tolererte dette kombinasjonsregimet uten å vise signifikante bivirkninger.

"Det antas ofte at hvis vi finner den kreftfremkallende mutasjonen og hemmer funksjonen til den mutasjonen, vil vi være i stand til å kurere kreft, " sa studien medforfatter, Bob S. Carter, MD, PhD, leder av nevrokirurgi ved UC San Diego. "Vår studie viser at virkeligheten er langt mer kompleks. Våre resultater gir en plan for hvordan man kan utnytte grunnleggende biologiske begreper for å takle denne utfordrende kompleksiteten."

De tre stoffene administrert til mus i denne studien var: BI2536, en PLK1 inhibitor; Gefitnib, en EGFR-inhibitor; og TMZ, standard-of-care kjemoterapi for glioblastom. Studieforfatterne bemerker at mens sikkerheten eller bivirkningene ved behandling av humane pasienter vil alle tre legemidlene være ukjente, er alle individuelt tolerert overfor mennesker. De kliniske sikkerhetsprofilene for Gefitinib og TMZ er veletablerte for glioblastompasienter, og PLK1-hemmere har så langt blitt tolerert godt i kliniske studier (en har gått videre til fase III kliniske studier for akutt myeloide leukemi).

annonseHistorie Kilde:

Materialer levert av University of California, San Diego Helsefag . Original skrevet av Heather Buschman. Merk: Innholdet kan redigeres for stil og lengde.


Tidsreferanse :

  1. Clark C. Chen et al. Ortogonal målretting av EGFRvIII som uttrykker glioblastomer gjennom samtidig EGFR- og PLK1-inhibering . Oncotarget, mai 2015