Populære Innlegg

Redaksjonens - 2019

Ny kunnskap om gener som driver blærekreft peker på målrettede behandlinger

Anonim

Historien om kreftpleie virker så enkelt: Finn det muterte genet som forårsaker kreft og slå av eller reparer det. Men sjelden gir et enkelt gen kreft. Oftere endres mange gener sammen for å drive sykdommen. Så utfordringen blir å sortere ut hvilke endrede gener som er mest skyldige i hvilke kreftformer. En samarbeidsstudie mellom forskere ved University of Colorado Cancer Center og National Cancer Institute (NCI), publisert i dag i tidsskriftet Clinical Cancer Research, tar et viktig skritt mot å svare på dette spørsmålet i blærekreft.

annonse


Nærmere bestemt studerte studien et mutasjonsrikt lag av genomet kalt exome av 54 blære svulster fra primært kaukasiske pasienter. Studien er den første som viser endringer i genet BAP1 i 15 prosent av svulster; genet er en sannsynlig tumor suppressor og så blære kreft med endringer i dette genet kan være uten en viktig sjekk på vekst og overlevelse av blærekreft vev.

Somatiske BAP1-endringer bidrar til en høy frekvens av svulster (10/14, 71 prosent) med defekter i gener kodende for BRCA1- og BRCA2-baneproteiner, veier som tidligere har vært involvert i bryst- og andre kreftformer.

Mer overraskende ble en andre, høyt uavhengig genetisk bane funnet i 69 prosent av 54 svulster, hvor endringer av TERT-promotoren opprettet det som faktisk er et sekundært sett av blærekreft. TERT-promotormutasjonene var ikke signifikant korrelert med somatiske endringer i andre kreftgener, noe som indikerer at denne endringen gir en antatt onkologisk fordel uavhengig av andre kreftgenerasjoner.

Genet KDM6A ble ofte endret i 24 prosent av svulstene, og studien viser at eksperimentell utarmning i KDM6A i humane blærekreftceller økte in vitro proliferasjon, in vivo tumorvekst og cellemigrasjon, som bekrefter sin rolle som kreftdriver og tumor suppressor i blærevev.

Studien viste andre overraskende forhold mellom typene genetiske endringer i blærevulster. BAP1 somatiske mutasjoner kan korrelere med papillære trekk i enkelte blærevulster og var betydelig hyppigere hos kaukasiske pasienter enn kinesiske pasienter, som indikerer etnisitet, livsstil eller eksponering, kan påvirke somatiske BAP1-mutasjoner. BAP1- og KDM6A-mutasjoner oppstod signifikant i tumorer, noe som indikerer at de sannsynligvis leverer gjensidig overlevelsesfordeler til kreftceller. Endelig ble bare fire gener kodet for kromatin remodeling enzymer, BAP1, KDM6A, ARID1A og STAG2, endret i 46 prosent av 54 svulster og demonstrert et stort bidrag fra somatiske endringer som målrettet kromatin remodeling funksjoner i blærekreft.

"Samlet sett har vi identifisert nye subtyper av blærekreft som er relatert til genetiske forandringer somatiske og germline som er observert i pasienttumorer. Disse subtypene kan være sårbare for subtypespesifikk terapeutisk målretting. For eksempel hadde mange svulster i denne cellen celler med mutasjoner rettet mot BRCA DNA-reparasjonsveien som indikerer at de sannsynligvis er mangelfull i deres evne til å reparere DNA, sier Dan Theodorescu, MD, PhD, professor i urrologi og farmakologi, direktør ved University of Colorado Cancer Center og papirets seniorforfatter .

"Tumorcellene bør derfor være spesielt følsomme overfor kjemoterapeutiske legemidler som skaper DNA-skade. Dette er et utmerket eksempel på et tilfelle hvor grunnvitenskapen nå kan foreslå målrettede behandlinger som har den reelle muligheten til å gi fordeler til pasienter, " sier Michael Nickerson PhD, ansatte forsker og lederforfatter fra National Cancer Institute.

annonseHistorie Kilde:

Materialer levert av University of Colorado Denver . Merk: Innholdet kan redigeres for stil og lengde.


Tidsreferanse :

  1. ML Nickerson, GM Dancik, KM Im, MG Edwards, S. Turan, J. Brown, C. Ruiz-Rodriguez, C. Owens, JC Costello, G. Guo, SX Tsang, Y. Li, Q. Zhou, Z. Cai, LE Moore, MS Lucia, M. Dean, D. Theodorescu. Samtidige endringer i TERT, KDM6A, og BRCA-banen i blærekreft . Klinisk kreftforskning, 2014; 20 (18): 4935 DOI: 10.1158 / 1078-0432.CCR-14-0330