Populære Innlegg

Redaksjonens - 2019

Ny metode for å skifte hudceller i pluripotente stamceller

Susan Lim: Transplant cells, not organs (Juni 2019).

Anonim

Kroppene våre består av mange forskjellige typer celler, hver med sin egen rolle. Den japanske forskeren Shinya Yamanaka hadde tidligere funnet discoveryen, som fikk Nobelprisen i 2012, at celler fra voksen hud kan konverteres til celler som er typiske for tidlige embryoer, såkalte inducerte pluripotente stamceller (iPSC). Denne prosessen kalles omprogrammering.

annonse


Hittil har omprogrammering kun vært mulig ved å introdusere de kritiske gener for konvertering, kalt Yamanaka-faktorer, kunstig inn i hudceller der de ikke normalt er aktive overhodet.

Professor Timo Otonkoski ved Helsingfors universitet og professor Juha Kere ved Karolinska Institutet og King's College London har nå for første gang lyktes med å konvertere hudceller til pluripotente stamceller ved å aktivere cellens egne gener. Dette ble oppnådd ved å bruke genredigeringsteknologi - kalt CRISPRa - som kan ledes til å aktivere gener. Metoden utnytter en sløv versjon av Cas9 'genssaks' som ikke kutter DNA og kan derfor brukes til å aktivere genuttrykk uten å mutere genomet.

"CRISPR / Cas9 kan brukes til å aktivere gener. Dette er en attraktiv mulighet for cellulær omprogrammering fordi flere gener kan målrettes samtidig. Reprogrammering basert på aktivering av endogene gener fremfor overuttrykk av transgene er også teoretisk en mer fysiologisk måte å styrer cellens skjebne og kan resultere i mer normale celler. I denne studien viser vi at det er mulig å konstruere et CRISPR-aktivatorsystem som muliggjør robust omprogrammering av iPSC, forteller professor Otonkoski.

En viktig nøkkel for suksessen var også å aktivere et kritisk genetisk element som tidligere ble funnet å regulere de tidligste trinnene av menneskelig embryoutvikling etter befruktning. "Ved hjelp av denne teknologien ble det oppnådd pluripotente stamceller som lignet veldig tett typiske tidlige embryonale celler, sier professor Kere.

Oppdagelsen antyder også at det kan være mulig å forbedre mange andre omprogrammeringsoppgaver ved å ta opp genetiske elementer som er typiske for den tilsiktede målcelletypen.

"Teknologien kan finne praktisk bruk i biobanking og mange andre vevsteknologiske applikasjoner, " sier doktorgradsstudent, MSc Jere Weltner, den første forfatteren av artikkelen som ble publisert i Nature Communications . "I tillegg åpner studien opp ny innsikt i mekanismene som kontrollerer tidlig embryonal genaktivering."

annonseHistorie Kilde:

Materialer levert av Universitetet i Helsingfors . Merk: Innholdet kan redigeres for stil og lengde.


Tidsreferanse :

  1. Jere Weltner, Diego Balboa, Shintaro Katayama, Maxim Bespalov, Kaarel Krjutškov, Eeva-Mari Jouhilahti, Ras Trokovic, Juha Kere, Timo Otonkoski. Human pluripotent reprogramming med CRISPR aktivatorer . Naturkommunikasjon, 2018; 9 (1) DOI: 10, 1038 / s41467-018-05067-x