Populære Innlegg

Redaksjonens - 2019

Ingen fordel for aspirin for å bevare kognitiv funksjon, gjennomgå funn

Anonim

En analyse av publiserte studier fant ingen bevis for at lavdose aspirin buffere mot kognitiv nedgang eller demens eller forbedrer kognitive testresultater.

annonse


Gjennomgangen og meta-analysen inkluderte åtte studier med 36 196 deltakere som var gjennomsnittlig 65 år og ikke hadde kognitiv svekkelse ved baseline. Deltakerne ble fulgt i gjennomsnitt på seks år.

"Ytterligere studier er nødvendig for å teste muligheten for at lavdose aspirin har gunstige effekter når det tas over en lengre periode og i en tidligere alder, " sa Dr. Nicola Veronese, hovedforfatter av Journal of the American Geriatrics Society Study.

annonseHistorie Kilde:

Materialer levert av Wiley . Merk: Innholdet kan redigeres for stil og lengde.


Tidsreferanse :

  1. Nicola Veronese, Brendon Stubbs, Stefania Maggi, Trevor Thompson, Patricia Schofield, Christoph Muller, Ping-Tao Tseng, Pao-Yen Lin, André F. Carvalho, Marco Solmi. Lavdosisaspirinbruk og kognitiv funksjon i eldre alder: En systematisk gjennomgang og meta-analyse . Journal of the American Geriatrics Society, 2017; DOI: 10.1111 / jgs.14883