Populære Innlegg

Redaksjonens - 2019

Nye genetiske varianter for ADHD knyttet til utdanning

Structron demo, Hörby Bruk (Juni 2019).

Anonim

En studie publisert i februar 2018-utgaven av Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (JAACAP) rapporterer at fem nye genetiske varianter assosiert med oppmerksomhetsunderskudd / hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD) har blitt identifisert ved å utnytte genetisk overlapping mellom ADHD og utdanningsnivå.

annonse


"I denne studien har vi til hensikt å utforske de genetiske arkitekturene av ADHD og utdannelse og i hvilken grad de har et felles genetisk grunnlag, " sier Alexey A. Shadrin, hovedforfatter av studien og postdoktorforsker ved Nasjonalt senter for mental Forstyrrelser Forskning (NORMAL). "Våre funn kan øke forståelsen av den genetiske risikoen som ligger til grunn for ADHD og dens tilknytning til utdanning, som har viktige sosioøkonomiske og helsemessige livsimplikasjoner, " forklarer Dr. Shadrin.

Forskerne brukte avanserte statistiske verktøy for å analysere store genetiske datasett fra genomsøkende tilknytningsstudier (GWAS) på ADHD hos 3.000 pasienter og utdanningsnivå i over 300 000 individer. Dataene stammer fra Psykiatrisk Genomics Consortium og henholdsvis Samfunnsvitenskapelig Genetisk Foreningskonsortium. "Interessant fant vi bevis for et felles genetisk grunnlag mellom ADHD og utdannelse, hvor flertallet av ADHD-genetiske risikovarianter var knyttet til lavere utdanning, sier professor Ole A. Andreassen, seniorforfatter av studien og direktør for NORMET . "Dette funnet tyder på at en del av årsaken til at personer med ADHD har en tendens til å ha akademisk underprestasjon, kan være drevet av genetisk risiko. Men vi vet ikke på hvilken måte disse genetiske varianter har sin innflytelse på ADHD-risiko og utdannelse, noe som må bli undersøkt i etterfølgende studier. "

Forfatterne rapporterer om fem nye genetiske loci (steder på kromosomet) assosiert med ADHD, hvorav tre ble også delt med utdanningsnivå. Fire av de fem ADHD-assosierte loci impliserer proteinkoding gener: KDM4A, MEF2C, PINK1, RUNX1T1. Forskerne fant også en utprøvd negativ genetisk korrelasjon (som en faktor øker, den andre avtar) mellom ADHD og utdanningsnivå, som støtter et felles genetisk grunnlag mellom disse fenotypene.

"Det er viktig å behandle identifiserte genetiske foreninger med forsiktighet, med tanke på at deres effektstørrelser er små. Dette gjør dem uinformative for klinisk diagnostikk eller behandlingsveiledning, men de kan gi viktige ledetråder i sykdomsbiologi som kan bli forhørt i eksperimentelle studier, "sier Olav B. Smeland, som for tiden jobber som psykiatrisk bosatt og postdoktorale forsker ved Oslo Universitetssykehus. "Selv om vi har en ide om hvordan gener fungerer, kan vi lære mer om dem ved å blokkere funksjonen til hvert gen hos mus og studere virkningen på hjernens funksjon."

Studienes bevis for et felles genetisk grunnlag mellom ADHD og utdanningsnivå bidrar til det konseptuelle rammebetinget for hvorfor barn med ADHD pleier å ha faglig underprestasjon og understreker behovet for pågående terapeutiske tiltak for barn med ADHD i skoleinnstillingen.

annonseHistorie Kilde:

Materialer levert av Elsevier . Merk: Innholdet kan redigeres for stil og lengde.


Tidsreferanse :

  1. Alexey A. Shadrin, Olav B. Smeland, Tetyana Zayats, Andrew J. Schork, Oleksandr Frei, Francesco Bettella, Aree Witoelar, Wen Li, Jon A. Eriksen, Florian Krull, Srdjan Djurovic, Stephen V. Faraone, Ted Reichborn-Kjennerud, Wesley K. Thompson, Stefan Johansson, Jan Haavik, Anders M. Dale, Yunpeng Wang, Ole A. Andreassen. Novel Loci assosiert med oppmerksomhets-underskudd / hyperaktivitetsforstyrrelse blir avslørt ved å utnytte polygenisk overlapping med utdanningsnivå . Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2017; DOI: 10, 1016 / j.jaac.2017.11.013