Populære Innlegg

Redaksjonens - 2019

Potensiell målbane kan bane vei for nye terapeutiske tilnærminger for skjøre X-syndrom, autisme

Anonim

Forskere ved VIB og KU Leuven har oppdaget at protein APP spiller en viktig rolle i utviklingen av skjøre X-syndrom (FXS) på unge stadier. De identifiserte en uventet biologisk vei som et lovende mål for å lette underskudd knyttet til FXS og autisme. Resultatene er nylig publisert i Neuron.

annonse


FXS er den vanligste arvelige årsaken til intellektuell funksjonshemming over hele verden, og den hyppigste årsaken til autismespektrumforstyrrelser (ASD). Syndromet er en følge av fravær eller feil produksjon av det skjøre X-mentale retardasjonsproteinet (FMRP). Hittil er det ikke funnet noen kur for FXS.

Tidlig nevron utvikling

Studien ledet av Dr. Emanuela Pasciuto i laboratoriet til prof Claudia Bagni (VIB / KU Leuven / Universitetet i Roma Tor Vergata), har identifisert molekylmekanismen som fører til økte nivåer og modning av protein APP i FXS musemodellen .

Forskerne avslørte hvordan fraværet av FMRP fører til overdreven produksjon av protein APP og dets behandlingsenzyme ADAM10. I sin tur påvirker denne dysreguleringen neuronal utvikling og oppførsel. Det er viktig at APP-ADAM10-banen er ubalansert i FXS i den kritiske perioden av synaptogenese - perioden hvor et spedbarns hjernesynaps er dannet og omformet.

Ved å bruke et terapeutisk middel utviklet av prof Monica Di Luca (Universitetet i Milano) for å målrette ADAM10-aktivitet i en FXS-musemodell, klarte teamet å redusere molekylære, cellulære og atferdsmessige underskudd knyttet til FXS og autisme.

Claudia Bagni (VIB / KU Leuven): "Selv om en dysregulering av proteinet APP er kjent for å spille en viktig rolle i utviklingen av Alzheimers sykdom, en neurodegenerativ lidelse hos folk i alderdommen, oppdagelsen at den også kan bidra til FXS, en nevrodevelopmental lidelse som forekommer i en ung alder, er bemerkelsesverdig. Dessuten styrker funnelsen om at APP-ADAM10-bane-dysregulering bare skjer ved det viktige utviklingsvinduet sammen med synaptogenese det terapeutiske potensialet for å målrette denne banen i et tidlig postnatalt stadium.

Disse funnene åpner nye veier mot utvikling av ikke-toksiske midler, som den som ble brukt i denne studien, som kan utformes med potensial for å forbedre FXS og nevro-utviklingssykdommer som autisme ved bestemte utviklingsstadier etter fødsel. "

For å oppnå disse gjennombruddsresultater samarbeidet laboratoriet av prof Claudia Bagni tett med kollegaene ved KU Leuven og forskere ved Universitetet i Milano (Italia), Universitetet i Heidelberg (Tyskland), Universitetet i Lausanne (Sveits) og Universitetet i California i Davis (USA).

annonseHistorie Kilde:

Materialer levert av VIB - Flanders Interuniversity Institute for Biotechnology . Merk: Innholdet kan redigeres for stil og lengde.


Tidsreferanse :

  1. Emanuela Pasciuto, Tariq Ahmed, Tina Wahle, Fabrizio Gardoni, Laura D'Andrea, Laura Pacini, Sébastien Jacquemont, Flora Tassone, Detlef Balschun, Carlos G. Dotti, Zsuzsanna Callaerts-Vegh, Rudi D'Hooge, Ulrike C. Müller, Monica Di Luca, Bart De Strooper, Claudia Bagni. Dysregulert ADAM10-mediert behandling av APP under et kritisk tidsvindu, fører til synaptiske mangler i bråkete X-syndrom . Neuron, 2015; 87 (2): 382 DOI: 10, 1016 / j.neuron.2015.06.032