Populære Innlegg

Redaksjonens - 2019

Protein identifisert som potensielt druggable mål for kreft i bukspyttkjertelen

Zeitgeist Moving Forward [Full Movie][2011] (Kan 2019).

Anonim

Et protein kjent som argininmetyltransferase 1 (PRMT1) kan være et potensielt terapeutisk mål for bukspyttkjertelkanal adenokarsinom (PDAC), den vanligste typen kreft i bukspyttkjertelen, og en av de mest dødelige med en overlevelsesfrekvens på under 10 prosent, fem år . PRMT1 er involvert i en rekke genetiske prosesser, inkludert gentranskripsjon, DNA-reparasjon og signalering.

annonse


"Vår studie har identifisert og validert for første gang en argininmetyltransferase som en ny genetisk sårbarhet i PDAC, " sa Giulio Draetta, MD, Ph.D., professor i genomisk medisin og direktør ved Institute for Applied Cancer Science (IACS) ved Universitetet i Texas MD Anderson Cancer Center. "Disse funnene foreslår sterkt en rolle for PRMT1 i PDAC utvikling og belyser en vei mot utvikling av terapier for pasienter i desperat behov for innovative løsninger."

Resultater fra studien vil bli rapportert 3. april på det årlige møtet i American Association for Cancer Research i Washington, DC

Ulike behandlingsregimer har ikke klart å forbedre PDAC-pasientens overlevelse, og kjører det kritiske behovet for å finne druggable mål som er essensielle for vedlikehold av svulster. Draetta-teamet utviklet en in vivo-plattform, kalt pasientbasert in vivo dødelighet for å optimalisere behandling (PILOT), en teknologi som muliggjør systemisk identifisering av svulster i pasienter som er avledet av tumorer. Gjennom PILOT oppdaget de nye epigenetiske drivere i PDAC, inkludert PRMT1 i svulster som har KRAS-mutasjoner på bakgrunn av p53. KRAS og p53 er gener ofte forbundet med kreft.

"Gjennom denne vurderingen av epigenetiske regulatorer, identifiserte vi PRMT1 som en toppscoring" hit "i disse pasientavledede svulstene, " sa Virginia Giuliani, Ph.D., seniorforsker, IACS. "Denne nye avhengigheten ble senere validert i flere pasientavledede bukspyttkjertelmodeller."

Teamet bekreftet at den genetiske "knockdown" av PRMT1 signifikant svekket PDAC cellevekst in vitro ved bruk av genetiske redigeringsverktøy, inkludert CRISPR og små hårnål RNA (shRNA). Dette korrelerte med en global reduksjon i argininmetylering, som styrer flere cellulære prosesser, inkludert DNA-replikasjon og DNA-reparasjon.

"Vi bekreftet også en rolle i PDAC-svulstvedlikehold, da inhibering av PRMT1 i pasientbaserte musemodeller hevet signifikant tumorvekst og utvidet overlevelse, " sa Giuliani. "Disse dataene antyder at liten molekylinhibering av PRMT1 kan være en innflytelsesrik terapeutisk strategi for kreft i bukspyttkjertelen."

Teamene på MD Anderson og Center for Co-Clinical Trials bruker PILOT-plattformen til å undersøke nye sårbarheter i tunge subtypes med sikte på å identifisere mål for terapeutisk utvikling. PRMT1 er en av flere epigenetiske avhengigheter som har blitt identifisert ved hjelp av denne tilnærmingen.

annonseHistorie Kilde:

Materialer levert av University of Texas MD Anderson Cancer Center . Merk: Innholdet kan redigeres for stil og lengde.