Populære Innlegg

Redaksjonens - 2019

Søker nye metoder for å behandle heroinavhengighet

Anonim

"Heroin selv er et inaktivt stoff, " forklarer Jørg Mørland, norsk rettsmedisin og toksikologforsker. "De stoffene som heroin dannes i kroppen, er hovedsakelig hva som kommer inn i hjernen og forårsaker narkotiske effekter."

annonse


Høyre heroin og følelser av smertelindring manifesterer seg nesten umiddelbart etter at legemidlet er injisert. Likevel ble det vist for mange år siden at heroin er inaktiv ved opioidreseptorene i hjernen.

Så hva handler det om heroin som gir en slik uttalt effekt? En rekke forskningsprosjekter finansiert under RUSMIDDEL-programmet ved Norges forskningsråd kan bidra til å løse mysteriet.

"Å få en grundig forståelse av virkningen av heroin og de nevrologiske mekanismene som er involvert, vil være et verdifullt grunnlag for utvikling av nye behandlinger for avhengighet, sier Jørg Mørland, som er prosjektleder for et pågående prosjekt om dette viktige emnet, siste i en lang rekke slike norske prosjekter som han har ledet.

Dr Mørland er seniorforsker ved Statens institutt for offentlig helse og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Gjennom studier på rotter og mus har han og hans kollegaer kommet opp med nye funn som kan være viktige for utviklingen av nye behandlingsmetoder.

Heroin metaboliserer raskt

En allsidig teori har vært at heroin passerer raskt inn i hjernen hvor den omdannes til morfin, og at det brukerne faktisk opplever er effekten av morfin. Som det viser seg, gjennomgår heroin en rekke viktige transformasjoner på vei til hjernen. Bare noen få minutter etter injeksjon er omdannelsen av heroin til metabolitten 6-MAM nesten fullført.

"Vår forskning viser at det først og fremst er 6-MAM som krysser blodhjernebarrieren, og at heroin som sådan bare kommer i hjernen i liten grad. Tretti minutter etter injeksjon av heroin er 6-MAM den fremherskende substansen både i blodet og i hjernen, forklarer dr. mørland.

Tilstedeværelsen av 6-MAM resulterer også i en kraftig økning i signalmolekylet, dopamin, i visse områder av hjernen. Dette spiller en sentral rolle i den givende effekten.

"Dette peker mot 6-MAM som hovedstoffet bak alle de akutte effektene av heroin, " sier dr. Mørland.

"Etter omtrent en time har de fleste 6-MAM blitt omdannet til morfin. Morfin virker raskt på kroppen og er den dominerende komponenten i de neste timene, men fra seks til tolv timer etter injeksjonen er de observerte virkningene hovedsakelig konsekvenser av en metabolitt dannet fra morfin, morfin-6-glukuronid.

Leter du etter en ny behandling

"Vi arbeider for å forstå rollene til alle disse metabolittene og å undersøke potensielle behandlinger for å motvirke deres effekter, " sier dr Mørland. Nåværende tilnærming til behandling av heroinavhengighet i Norge er farmakoterapi - ved bruk av metadon, subutex eller subuxone. Disse er syntetiske stoffer som alle fungerer på samme måte som heroin, men er vanedannende i seg selv.

"Behandlingsmetoden innebærer å administrere disse stoffene i løpet av en dag for å redusere den givende effekten. Formålet er å redusere pasientens opptatthet med å finne heroin for å lede et mer normalt liv, " påpeker dr. Mørland.

Forskere ved Norges Senter for Avhengighetsforskning (SERAF) i Oslo undersøker naltrekson med forsinket utgivelse - en ikke-vanedannende opioidantagonist som blokkerer virkningen av opiater i hjernen. Dr Mørland er håpet at hans forskning vil gjøre det mulig å påvirke opiater selv før de når hjernen.

En opiat veisklokke

"Det kan være mulig å blokkere disse stoffene fra å komme inn i hjernen, og dermed endre effekten av heroin, " legger Dr Mørland til.

Som en del av et nytt prosjekt vil han og hans kollegaer studere effekten av et 6-MAM-antistoff utviklet av et norsk selskap. Antistoffet binder seg til 6-MAM i blodet, noe som gjør 6-MAM-molekylet for stort til å krysse blod-hjernebarrieren.

"Hvis vi lykkes med å få dette antistoffet til å fungere, kan det blokkere mye - og kanskje til og med alle - av effekten av heroin, " konkluderer forskeren.

annonseHistorie Kilde:

Materialer fra Norges forskningsråd, The . Merk: Innholdet kan redigeres for stil og lengde.