Populære Innlegg

Redaksjonens - 2019

En liten økning i IKT-sysselsettingen

Anonim

Fellesskapets forskning analyserer IKT-sektoren og FoU-investeringer - både privat og offentlig - i EU og utover. Prediktrapporten 2014, basert på de nyeste offisielle dataene (2006-2011), viste at EUs IKT-sektor har gått ned i verdiøkning (verdi av produksjon minus verdien av forbruket i forbruket), men økt i form av sysselsetting.

annonse


På FoU-fremgangen økte IKT-virksomheten FoU-utgifter (BERD) - målt som forholdet mellom FoU-utgifter i forhold til verdiskapningen - og konsoliderte sektoren som en av de mest forskningsintensive sektorene i EU-økonomien, med en intensitet fire ganger større enn gjennomsnittet. Denne fremgangen sammenfaller samtidig med økt offentlig finansiering på dette området. Til tross for økende offentliggjøring av IKT-FoU-offentliggjøring, faller imidlertid inntil 700 millioner euro av målet i 2011 med hensyn til målene for digital agenda, som har til formål å fordoble de offentlige utgiftene til IKT FoU innen 2020 fra 2007.

IKT-sektoren fortsetter å være svært konsentrert i de fem største EU-landene: Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia og Spania. De nordiske landene (Sverige, Finland og Danmark) viste imidlertid overlegenhet når det gjelder offentlig finansiering for forskning og utvikling på dette området sammenlignet med BNP. Globalt ligger Europa fortsatt, selv om det minsker gapet. USA ledet rangeringen av IKT-sektor når det gjaldt størrelse, mens de asiatiske landene (Japan, Kina, Korea og Taiwan) led private FoU-utgifter. Denne undersøkelsen, utført i samarbeid med Kommisjonens generaldirektorat for kommunikasjonsnett, innhold og teknologi, kombinerer nasjonalstatistikk, bedriftsdata og teknologibaserte indikatorer.

Beslektede lenker: PREDICT prosjekt: //europa.eu/!Rp39hp

annonseHistorie Kilde:

Materialer levert av European Commission, Joint Research Center (FFC) . Merk: Innholdet kan redigeres for stil og lengde.