Populære Innlegg

Redaksjonens - 2019

Gjennomsiktig metall berøringsskjerm

Anonim

Roll-to-roll-utskrift En ledende metallblekk gir et rimelig, høyytelsesalternativ til dagens berøringsskjermteknologi.

annonse


En berøringsskjerm er et viktig element i mange moderne enheter, men materialet som gir de fleste skjermene sin berøringsfølsomhet, er mangelvare. Ved å tilpasse avisutskriftsteknologi har forskere ved Agency for Science, Technology and Research (A * STAR), Singapore, utviklet et lavprisalternativ som kan skrive ut ledende metallblekk i linjer så tynne at de er usynlige for det blotte øye. En film av dette fine metallnettet kan potensielt danne det berøringsfølsomme laget av fremtidige smarttelefonskjermbilder.

De fleste berøringsskjermene stole på et elektrisk ledende materiale kalt indiumtennoksid (ITO). Som huden er ledende, berører skjermen endringen av det elektriske feltet, som oppdages som trykk. Avgjørende for et overflatelag på en skjerm, er ITO også optisk transparent. Svært få materialer har denne kombinasjonen av egenskaper. Industrien har reagert på stigningen i indiumprisene som følge av den økende etterspørselen etter ITO ved å intensivere søket etter alternative transparente ledende materialer.

XinQuan Zhang fra Singapore Institute of Manufacturing Technology og hans medarbeidere arbeider med en lovende alternativ berøringsfølsom film: Et trykt, mesh-lignende mønster av ultrafine metalllinjer, laget ved hjelp av rull-til-rull-gravure-utskrift. Gravure-utskrift bruker tradisjonelt en etset form for å overføre blekk til papir. Her overfører den etsede sylindriske formen i stedet et nøyaktig mønster av ledende metallblekk til det berøringsfølsomme underlaget.

Lys fra skjermen passerer gjennom hullene i det trykte nettverket. Før denne studien var de fineste linjene som kunne skrives ut på denne måten ca. 50 mikrometer bred, noe som blokkerte mer enn en tredjedel av lysets lys.

Zhang og hans medarbeidere har overvunnet denne begrensningen gjennom diamantmikraegravering. I stedet for å bruke en laser til å etse det gridlignende mønsteret av små blekkhuller i skriverens sylindriske form, bruker Zhang et lite diamanttipet skjæreverktøy for å mønstre rullen ved hjelp av ultraprecision maskineringsteknologi.

Originalt utviklet for å produsere linser og optiske komponenter, "ultraprecision maskinbearbeiding har aldri blitt brukt til gravure utskrift, " Zhang sier. Teamet hans klarte å tilpasse maskinen til å kutte små blekkhuller på valsen, to og en halv ganger mindre enn en laser kunne etsere. Ved å bruke denne rullen, laget laget et maske av metall linjer bare 19 mikrometer over. Mer enn 80 prosent av synlig lys passerte gjennom dette nettverket, som matchet ITOs optiske ytelse.

Selv om ultrapreksjonsbearbeiding kan produsere svært fine mønstrede ruller, er prosessen langsom, sier Zhang. "Dette er en ulempe i forhold til lasere, " sier han. Neste lag vil "forbedre prosessen med ultraprecision maskinering for å gjøre det raskere, så rulleskjermen vil være rimelig for industrien."

A * STAR-tilknyttede forskere som bidrar til denne forskningen, er fra Singapore Institute of Manufacturing Technology

annonseHistorie Kilde:

Materialer levert av Byrået for vitenskap, teknologi og forskning (A * STAR) . Merk: Innholdet kan redigeres for stil og lengde.


Tidsreferanse :

  1. XinQuan Zhang, Kui Liu, Vasudivan Sunappan, Xuechuan Shan. Diamantmikra gravering av gravyrvalsform for rulle-til-rull-utskrift av finlinjeelektronikk . Journal of Materials Processing Technology, 2015; 225: 337 DOI: 10, 1016 / j.jmatprotec.2015.05.032