Populære Innlegg

Redaksjonens - 2019

Vortioxetin i depresjon: Ingen hint av ekstra fordel

Anonim

Vortioxetin (handelsnavn: Brintellix) er godkjent siden desember 2013 for behandling av depresjon hos voksne, men ble ikke faktisk tilgjengelig innen mai 2015. Det tyske instituttet for kvalitet og effektivitet i helsevesenet (IQWiG) ble undersøkt i en dossiervurdering om dette stoffet gir en ekstra fordel i forhold til riktig komparatorbehandling. En slik fordel kan ikke avledes av saken fordi den ikke inneholdt data som kunne vurderes for vurderingen.

annonse


SSRI er stoffkomponent i komparatorbehandling

Den føderale felleskomiteen (G-BA) skiller seg mellom tre pasientgrupper, avhengig av alvorlighetsgraden av sykdommen og angitt en annen passende komparatorbehandling for hver av dem: ingen behandling mot milde episoder av depresjon, et antidepressivt middel fra gruppen selektiv serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) for moderate episoder og en kombinasjon av SSRI og et tilbud om psykoterapi for alvorlige episoder. I tillegg kan differensiering mellom akutt behandling og tilbakefall forebygging utledes av produktresuméet.

Kun akutt behandling undersøkt

Imidlertid undersøkte produsenten kun akutt behandling i saksdokumentet. Det presenterte ingen studier for undergruppen av milde episoder. Det sammenlignet moderate og alvorlige episoder, for hvilke G-BA hadde spesifisert et SSRI og et SSRI pluss tilbud om psykoterapi som passende komparatorbehandling, med stoffet citalopram uten å vurdere psykoterapi.

Kun liten del av studiene inkluderte i meta-analyse

På grunn av mangel på studier av direkte sammenligninger foretok selskapet en korrigert indirekte sammenligning med studier som testet enten vortioxetin eller citalopram mot placebo. Det identifiserte 14 studier med vortioxetin og 10 med citalopram, men omfattet kun 3 og 4 av disse studiene i meta-analysen. Denne viktige begrensningen var ikke overbevisende begrunnet og utilstrekkelig. Dette resulterte i en ufullstendig vurdering av beviset, og derfor kan ingen tilleggsfordeler avledes fra resultatene.

annonseHistorie Kilde:

Materialer levert av Institute for Quality and Efficiency in Health Care . Merk: Innholdet kan redigeres for stil og lengde.